Home Més que un club Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA PBSV

La Junta Directiva regeix, administra i representa la PBSV. Componen aquest òrgan el president, el vice-president, el secretari, el tresorer i dos vocals. Aquests membres exerceixen el càrrec sense retribució.

Facultats:

a) Representar, dirigir i administrar la PBSV de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes.

b) Prendre els acords que calgui davant els organismes públics.

c) Defensar els interessos de la PBSV.

d) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords.

e) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici.

f) Crear l’estructura esportiva necessària pel desenvolupament de la PBSV.

La seva missió es vetllar per el bon funcionament del club, participant del dia a dia amb les funcions assignades i prendre les decisions que calguin a nivell organitzatiu i econòmic.

Està formada per:

President Fèlix Melero.

Secretari Juan del Barrio. 

Àrea secretaría Jesús Fernández.

Tresorer Albert Albao.

Àrea tresoreria Carles Rovira.

Àrea-social Antón Duran.

Responsable material esportiu Toni García, Jose Linares.

Responsable esportiu José Rojas, Quique Andrade, Jose Linares.

Responsable publicitat Juan Manuel González, Carles Rovira, Carlos BucherasESTRUCTURA ESPORTIVA PBSV

Pren les decisions que afecten al funcionament esportiu del club, porta la supervisió dels entrenadors i estableix pautes generals que afecten al sistema de joc, preparació física i relacions entre categories.

Componen aquesta estructura el director esportiu, dos coordinadors i els entrenadors, així com altres figures que afecten al funcionament esportiu.

Està formada per:

Director esportiu José Rojas.

Coordinador esportiu Futbol 11 Manolo Martínez.

Coordinador esportiu Futbol 7 Izan Artifo.


Entrenadors dels diferents equips

Fisioterapèuta Xavi Aymà

Entrenador de porters Jordi FerrerÀREES DE SUPORT PBSV

Delegats dels diferents equips.Spanish Catalan Chinese (Simplified) English French German Italian Portuguese

Notícies del club

Patrocinadors

Patrocinadors
Accés